Υπηρεσία Διαχείρισης Κοινοχρήστων

H myKTHMA Real Estates προσφέρει στη Κύπρο Υπηρεσίες Διαχείρισης μέσω της συγγενικής εταιρείας της myKTHMA Property Management. Οι ένοικοι πολυκατοικιών μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης κοινοχρήστων για να διασφαλίσουν ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον. Η διαχείριση είναι αποτελεσματική αλλά ταυτόχρονα και διακριτική και προσφέρεται σε λογικές τιμές.
Η υπηρεσία διαχείρισης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Είσπραξη των μηνιαίων κοινόχρηστων τελών από κάθε μονάδα

Πληρωμές των κοινόχρηστων εξόδων (για την καθαριότητα, ρεύμα, συντήρηση ανελκυστήρα, κλπ.)

Ετοιμασία μηνιαίων καταστάσεων των εισπράξεων, πληρωμών και υπολοίπου του ταμείου

Επίβλεψη καθαρισμού, επισκευής και συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων, κλπ

Συμβουλές για εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας (6 (Ι) του 1993) αναφορικά με τις υποχρεώσεις της διαχειριστικής επιτροπής και των κατόχων των μονάδων (ιδιοκτητών και ενοίκων)

Τήρηση οικονομικών στοιχείων για το κτίριο με δικαίωμα των κατόχων να επιθεωρούν τα στοιχεία αυτά.

Παρουσίαση των οικονομικών στους ενοίκους κατά την ετήσια γενική συνέλευση του κτιρίου.

Πιστή και έγκαιρη εφαρμογή των αποφάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής αποφεύγοντας όμως αχρείαστες προστριβές με κατόχους.

Υπηρεσία Διαχείρισης: Η ομάδα της myKTHMA μπορεί να προσφέρει στους ιδιοκτήτες μονάδων επιπλέον υπηρεσίες. Εάν θέλουν να νοικιάσουν τις μονάδες τους, η myKTHMA μπορεί να βρει ενοικιαστές, να ετοιμάσει τα σχετικά ενοικιαστήρια συμβόλαια, να εισπράττει και καταθέτει τα ενοίκια σε λογαριασμό του ιδιοκτήτη και να αναλάβει την συντήρηση και επικοινωνία με τους ενοικιαστές.